Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, leveranties, prestaties en overeenkomsten en met uitsluiting van voorwaarden welke een opdrachtgever van toepassing mocht hebben verklaard.

2. Totstandkoming overeenkomst

Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en kunnen worden ingetrokken of gewijzigd, zolang wij niet schriftelijk en/of digitaal en/of mondeling hebben bevestigd met acceptatie door opdrachtgever akkoord te gaan. Wijzigingen in de uitvoering van een opdracht is slechts mogelijk indien tijdig schriftelijk en/of digitaal aan ons is medegedeeld en door ons digitaal aanvaard.

3. Annuleringsvoorwaarden

Indien een aan ons gegeven opdracht, om welke reden dan ook, geheel of ten dele wordt geannuleerd, is de opdrachtgever verplicht een schadeloosstelling aan ons te betalen.

Bij annulering meer dan 2 maanden voor uitvoering is de opdrachtgever verplicht 50% van het totale zaalhuur te betalen. Bij annulering meer dan 1 maand voor uitvoering is de opdrachtgever verplicht 40% van de aanneemsom te betalen.

Bij annulering meer dan 14 dagen voor uitvoering is de opdrachtgever verplicht 50% van de aanneemsom te betalen. Bij annulering meer dan 7 dagen voor uitvoering is de opdrachtgever verplicht 80% van de aanneemsom te betalen.

Bij annulering minder dan 7 dagen voor uitvoering / bedoeld tijdstip is de opdrachtgever verplicht 100% van de aanneemsom te betalen.

4. Betalingen

Er geldt een minimale aanbetaling van 70% van het totaalbedrag van de bevestiging, welke wordt verrekend met de eindfactuur. Deze aanbetaling geldt tevens als annuleringsdekking. Het aanbetalingsbedrag dient 5 dagen voor uitvoer op onze rekening te zijn bijgeschreven.

De bevestiging is gebaseerd op de door u verstrekte gegevens, veranderingen in aantallen, eventuele diëten en/of reeds gemaakte afspraken vernemen wij minimaal 5 werkdagen voor de reserveringsdatum en worden indien van toepassing verwerkt in de eindfactuur.

5. Wijzigingen

Het definitieve aantal personen kan tot maximaal 5 werkdagen voorafgaande aan de uitvoering kosteloos worden gewijzigd, mits dit niet meer dan 20% afwijkt van het eerder overeengekomen aantal in de bevestiging. Dit aantal is bepalend voor de eindfactuur.

6. Schade

Eventuele beschadigingen aan gebouw of meubilair zijn voor rekening van de opdrachtgever. In/op/aan wanden, plafonds en pilaren mag niet worden gespijkerd of geplakt, noch op andere wijze iets worden bevestigd.

7. Antiek

Het is niet toegestaan om antieke voorwerpen te verplaatsen.

De website www.slotzeist.nl gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.